დაცვითი მოწყობილობები

დაცვითი მოწყობილობების რიცხვს განეკუთვნება რამდენიმე ტიპის დეტექტორი. კერძოდ: მოძრაობის დეტექტორი, წყლის გაჟონვის დეტექტორი, გაზის გაჟონვის დეტექტორი და კარის უსადენო დეტექტორი. თითოეული მათგანი მოქმედებს თავისი ფუნქციის შესაბამისად.