რადიოკავშირი

უსაფრთხოების სისტემებში რადიოკავშირის ერთადერთი ინსტრუმენტი არის რაცია, რომლის მეშვეობითაც მარტივად მყარდება კომუნიკაცია ობიექტის დაცვის სამსახურის თანამშრომელთა შორის.